Nasze usługi

Konta Sprzedażowe

 • Otwieranie  kont na zagranicznych rynkach sprzedażowych 
 • Opieka nad otwartym kontem sprzedażowym
 • Tworzenie kart produktu zgodnie z wytycznymi dla każdego rynku
 • Monitorowanie cen produktu i wskaźnika jakości oferty na tle konkurencji
 • Ochrona marki

Copywriting

 • Opisy produktowe z uwzględnieniem prawidłowych zasad SEO
 • Opisy kategorii
 • Bullet Pointy
 • Atykuły sprzedażowe 

Fotografia Produktowa

 • Packshoty
 • Obróbka zdjęć

Global Marketplace Agency